25.12.2019 ФАРМАХЕМ - ЛИДЕР НА ПОЛЕТО НА ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ НА ПРЕТПРИЈАТИАТА ВО РСМ

Во декември 2019, Фармахем се здоби со три нови признанија за општествена одговорност со што уште еднаш ја потврди својата континуирана заложба за општествено одговорно и одржливо управување.

Првата награда е Националната награда за ООП за 2019 година во категоријата „однос кон вработените“, за проектот: „Биди вреден! Биди здрав!“. Наградaта ја доделува Министерството за економија на РСМ и Националното координативно тело за ООП.

Второто признание е за имплементирање на стандардот за семејна одговорност MAMFORCE®. Овој стандард ги поттикнува работодавачите со одговорно управување да им помогнат на вработените во усогласувањето на нивниот приватен и деловен живот. Однесувајќи се со разбирање кон нивните семејни обврски, тие создаваат можности за еднакво успешен развој на кариерите на вработените мајки и татковци.

Поддршката за спроведувањето на стандардот ни беше обезбедена преку проектот „Поттикнување на принципите за бизнис и човекови права“ финансиран од Европската Унија, а спроведуван од НВО Конект и Бизнис Конфедерација на РСМ, чија цел e поддршка на економските и социјалните права во приватниот сектор преку унапредување на деловните и човековите права.

Во рамките на истиот проект финансиран од ЕУ, Фармахем се здоби со уште едно признание за посветеност на унапредувањето на човековите права во бизнисот.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Назад до новости

Адреса: Кичевска бр. 1, 1060 Скопје, п. фах 39, тел: +(389 2) 2031 193, е-пошта: farmahem@farmahem.mk