Референци и партнери

 • Bilfinger (Babcock Borsig Steinmüller GmbH), Germanija
 • ALMADIUS, Belgija
 • Т-Home, Скопје
 • Johnson Matthey, Скопје
 • Рафинерија ОКТА, Скопје
 • Feni Industries, Кавадарци
 • Термоцентрала ОБИЛИЌ КЕК, Приштина КОСОВО А и КОСОВО Б
 • Термоцентрала РЕК Битола
 • Охис, СКОПЈЕ 
 • Аutomotive Group - Скопје
 • ТЦ. Соравија
 • Аеродром Охрид, Свети Апостол Павле
 • Винарска визба Попова кула, Демир Капија
 • Сковин, Скопеј
 • Рудник ТОРАНИЦА
 • Фероникели, Дренас, Р. Косово
 • Силмак, Јегуновце
 • Топлификација Скопје Запад, Скопје
 • Топлификација Скопје Исток, Скопје
 • Троска, Скопје
 • Макстил, Скопје „Графикс", с. Градец
 • МЗТ ПУМПИ, Скопје
 • Маврово Инженеринг, асфалтни и бетонски бази
 • Каменолом Превалец, Велес
 • Димче Мирчев, Велес
 • Иднина Змеј, с.Туралево
 • Раде Кончар ТЕП
 • Раде Кончар Сервис
 • Раде Кончар Релеи и контактори
 • Лафома Алкалоид, Скопје
 • Димко Митрев, Велес
 • Брако, Велес
 • Дреник - М, Прилеп
 • Сокотаб, Битола
 • Жито Велес -  Велес
 • Благој Ѓорев, Велес
 • Агропин - Кавадарци
 • Ветекс ,Велес
 • Илинден АД Струга Струга
 • Вардар Градба,  Скопје
 • Мајами, Скопје
 • Пластекс, Скопје
 • Сепарација Отљанац, Ранковце
 • Пини интернационал, Гостивар
 • Hi-Tech, с.Орешани
 • КО-ПЕР, Неготино
 • БИМ Свети Николе
 • Житополог, Тетово
 • Жито Вардар, Велес
 • Коки Лукс, Свети Николе
 • Житоинтеграл, Скопје
 • Свислион Агроплод, Скопје
 • Свислион Агроплод, Ресен
 • Млекарница ЈОКА, Струмица
 • Млекарница Сточарство Богданци, Богданци
 • Млекарница ИМБ AД Битола - Битола
 • Млекарница Сентис Алпи, Џепчиште, Тетово
 • Млекарница Шарпродукт, Џепчиште, Тетово
 • Млекарница Цаки Златно зрно, Крива Паланка
 • Млекарница Коки, Куманово
 • Рудине ММ ДОО, Подружница млекарница Делчево
 • Млекарница ЕУРОМИЛК, Скопје
 • Млекарница Алпина ДЕЈ, Пробиштип
 • Сирењара ЕММАС  БАЧИЛО, Св. Николе
 • Свињарска фарма АН-КИ, с.Орман, Скопје
 • Сирењара МИЛК ДЕЈ ДПТУ, Св. Николе
 • Сирењара ПЕТРА, Велес
 • Оранжерија Градинар Свети Николе
 • Замрзната храна, Неготино
 • Повардарие, Неготино
 • Римес, Скопје
 • Пекабеско, Велес
 • МИК,  Свети Николе
 • Дијадора Косиљак, Куманово
 • Свињарска фарма Новантико, Скопје
 • Свињарска фарма Меди, Велес
 • ЕУРОМИЛК КСЛ Ладилник
 • КОНИМЕКС ХОЛДИНГ КОМПАНИ ДОО, с. Самоков
 • ФРУКТА, Неготино
 • МГИ, Скопје
 • Печатница Европа 92, Кочани
 • Polyesterday, Скопје
 • Детски градинки Ангел Шајче, Куманово
 • Махагони, Куманово
 • Аустерм, Гостивар
 • Комплекс Реџиа, Куманово
 • НОЕЛ, Гевгелија
 • Греен Теч, Скопје
 • ДСЕ ГРАФИКА, Неготино
 • Бреботекс, Богданци
 • Карта Техника, Неготино
 • КАТ - КОМ, Велес
 • Галванотехна, Скопје
 • Промедика, Скопје
 • Медитеч, Приштина

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Адреса: Кичевска бр. 1, 1060 Скопје, П. Фах 39, Тел: +(389 2) 2031 193, Факс: +(389 2) 2031 434, е-пошта: farmahem@farmahem.com.mk