Градежни лаборатории

Раностартувачки громобран

Најефикасниот, најтестираниот и најпознатиот ФУРС (Фаќач со уред за рано стартување)

повеќе

Микроскопи - ZEISS

Различните модели на микроскопи од портфолиото на Carl Zeiss овозможуваат нивна примена во многу различни области, па така и во градежните лаборатории.

повеќе

Адреса: Кичевска бр. 1, 1060 Скопје, п. фах 39, тел: +(389 2) 2031 193, е-пошта: farmahem@farmahem.mk