Јубилејно признание за ООП 2007-2011

На 01.11.2012 год, на доделувањето на националните награди за најдобри општествено одговорни практики за 2011, по повод петгодишнината од доделувањето на наградите, на Фармахем му беше доделено и посебно јубилејно признание за континуирано спроведување на успешни општествено одговорни практики 2007-2011.


.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Адреса: Кичевска бр. 1, 1060 Скопје, П. Фах 39, Тел: +(389 2) 2031 193, Факс: +(389 2) 2031 434, е-пошта: farmahem@farmahem.com.mk