Награда за најдобар работник

 

Наградата за најдобар работник во Фармахем се доделува во спомен на колегата Душко Ѓуровски (1936–2018) чиишто дела треба сите да нѐ мотивираат да продолжиме понатаму по неговиот светол пример!

Критериуми за номинација за наградата „Работник на годината“ се:

трудољубивост, посветеност за добробит на фирмата, колегијалност, интензивирање на соработката меѓу секторите во Фармахем, како и со Фармахем Сервис и ПЗУ Дијагностика Фармахем, иновативност во намалување на трошоците и зголемување на ефикасноста во работењето, солидарност и пожртвуваност при aктивности поврзани со непредвидени незгоди / непогоди во работењето (чистење снег, поплави, пожари, сообраќајни несреќи и др.).

Номинацијата на наградата треба да биде поткрепена со што повеќе конкретни примери коишто ќе сведочат за исполнување на наведените критериуми.

Номиниран може да биде секој вработен од секого (освен членовите на жирито), со кратко озбразложување за номинацијата и тоа во периодот од 15 до 30 март (за претходната година).

Жирито одбира 2 од пристигнатите номинации најдоцна до 10 април.

Во периодот од 10 до 20 април сите вработени од трите фирми гласаат за еден од предлозите. Оној што ќе биде изгласан со над 50 % гласови од бројот на вработени што гласале, ја добива наградата во пресрет на 1 Мај – Денот на трудот.

Нема ограничување еден вработен да ја добие наградата повеќекратно.

Наградата е од вработените за вработените, во координација на жирито во состав: Винка Таневска, Зоран Ѓуровски и Мери Спасовска Гичева.

Добитници на наградата „Работник на годината“:

2018 - Лидија Димчевска


.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Адреса: Кичевска бр. 1, 1060 Скопје, П. Фах 39, Тел: +(389 2) 2031 193, Факс: +(389 2) 2031 434, е-пошта: farmahem@farmahem.com.mk