Признание за посветеност на унапредувањето на човековите права во бизнисот

Во рамки на проектот „Поттикнување на принципите за бизнис и човекови права“ финансиран од Европската Унија, а спроведуван од НВО Конект и Бизнис Конфедерација на РСМ, чија цел e поддршка на економските и социјалните права во приватниот сектор преку унапредување на деловните и човековите права, Фармахем се здоби со уште едно признание за посветеност на унапредувањето на човековите права во бизнисот.


.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Адреса: Кичевска бр. 1, 1060 Скопје, П. Фах 39, Тел: +(389 2) 2031 193, Факс: +(389 2) 2031 434, е-пошта: farmahem@farmahem.com.mk